Home · Blog · Pomoc pieniężna na kursy HRPomoc pieniężna na kursy HR

Zawiadamiamy że w ramach pogramu dotacyjnego „Podkarpacki Program Pomocowy” na Szkolenia Sprzedaż subwencję otrzymały opisane poniżej projekty:
 • Cykl Szkoleniowy dla Operatorów Maszyn w spółce Urzędzie Miejskim Tarnobrzeg
 • Szkolenie rozwoju efektywności impulsem innowacji.
 • "Internet "oknem na świat" dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Włocławka"
 • zaawansowana metodyka obróbki i izolacji systemów aluminiowych przeznaczonych do celów architektonicznych
 • innowacyjny proces zarządzania środowiskiem pracy i procesami budowlanymi w ekstremalnych warunkach pogodowych
 • sporządzenie planu rozwoju eksportu nowoczesnych wyrobów P.W. Foliarex w Stęszewie.
 • opracowanie procedury otrzymywania nowoczesnych materiałów półprzewodnikowych na bazie węglika krzemu
 • sporządzenie i implementacja metodyki produkcji wyposażenia ferm do hodowli zwierząt futerkowych z zachowanie ich dobrostanu.
 • sporządzenie I uruchomienie NOWEJ GAMY PRODUKTÓW DO POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH (33.20.45-30.19)
 • opracowanie i badania symulatora diagnostycznego statku powietrznego w procedury wirtualnej.
 • sporządzenie modernizacyjne metodyki wytwarzania odlewów z zastosowaniem kierunkowego krzepnięcia
 • opracowanie oraz wdrożenie produkcyjne nowoczesnych aluminiowych modelów architektonicznych o podwyższonych własnościach izolacyjnych
 • struktura B2B ułatwiająca współpracę pomiędzy Biurami Rachunkowymi a ich klientami.
 • platforma zdalna narzędziowej wymiany informacji pomiedzy partnerami handlowymi
 • przygotowanie założeń i implementacja zintegrowanego programu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa
 • projekt informatyczny klasy BPM realizujący i kontrolujący funkcjonowanie procesów w przedsiębiorstwie. PKWiU 72.22.12-00.00
 • model zarządzania cyfrowymi katalogami firm działającymi lokalnie oraz elektroniczne rozwiązania wywoływania interakcji pomiędzy tymi firmami.
 • stworzenie automatycznego portalu rankingowo - społecznościowego do organizacji i zarządzania rynkiem elektronicznych gier sportowych.
 • implementacja modernizacyjnego programu elektronicznego B2B w firmie Wanicki sp. z o.o. w celu optymalizacji wymiany danych z firmami współpracującymi.
 • uruchomienie innowacyjnych procedury w Kongskilde Polska Sp. z o.o.
 • implementacja modelu B2B do zarządzania produkcją i obrotem towarów
 • implementacja dedykowanego procesu informatycznego do zarządzania środowiskowego w relacjach firma Invest Eko - kontrahenci.
 • wdrożenie innowacji produktowych poprzez Centrum procesowe Nowoczesnych metodyki OPTeam SA
 • stworzenie elektronicznego portalu dostępowego dla rzeczoznawców majątkowych wyceniacze.pl
 • wypracowanie internetowego portalu Moja Kariera z funkcją inteligentnego wyszukiwania szkoleń.
 • wypracowanie cyfrowego serwisu umożliwiającego graficzne prezentowanie na mapie przebytych tras poprzez wgrywanie danych z urządzeń GPS

  22.01.2017. 00:07