Home · Autorskie szkolenia miękkieAutorskie szkolenia miękkie

Napisałam i opracowałam kilka poniżej przedstawionych programów treningów interpersonalnych. Moje dwudniowe szkolenia prowadzęrealizuję najczęściej|zdecydowanie najchętniej wykonuję} jako szkolenia in company.

Tutaj można przejrzeć zestawienie proponowanych moim klientom programów rozwojowych:
- Systemowe zasady kierowania czasem i zadaniami.
- Komunikacja w zespole dla firm i pracowników organizacji.
- Skuteczne narzędzia rozwoju organizacji wirtualnej
- Planowanie scenariuszowe w macierzowej firmie.
- Zaawansowane zasady w motywowaniu podwładnych.
- Typologia klienta w strukturze wielowydziałowej.
- Etyka handlowania dla zakupowców
- Techniki i narzędzia menedżerskie dla brygadzistów i mistrzów

01.10.2014. 13:21