Home · Symulacje biznesoweSymulacje biznesowe

Od sześciu lat gry biznesowe to jedne z najpopularniejszych jak również najbardziej skutecznych form organizowania szkolen dla specjalistów. Skuteczność rozwijania postaw z użyciem tej formy zbliża się do dziewięćdziesiąt procent. Dla porównania odgrywanie ról i dyskusje to mniej więcej czterdzieści procent przyswojonych wiadomości. Między innymi w oparciu o te dane specjaliści komórek zarządzania zasobami ludzkimi tak wysoko cenią gry menedżerskie.

Mam zaszczyt być współautorem poniższych gier szkoleniowych:
- Maksymalne Profity – finanse podstawowe dla młodych pracowników departamentów marketingowych.
- Stadium Simulation – zarządzanie wydziałem w czasach zmian strukturalnych.
- Basketball Team on Pluton – komunikacja w pracy drużynowej.
- Letni klimat – mentoring w efektywnej ekipie projektowej.
- Promter i kamery – zostań artystą. Symulacja pracy mówcy.

01.10.2014. 13:21