Home · Blog · O grantach europejskich na kursy biznesoweO grantach europejskich na kursy biznesowe

Potwierdzamy iż w ramach funduszu unijnego „Lubuski Fundusz Społeczny” na cztery Szkolenia Handlowe grant uzskały następujące przedsięwzięcia:
 • Warsztaty Szkoleniowe dla Analityków Finansowych w spółce Irchowicz
 • Szkolenie wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • "Internet szansą rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany"
 • import - strategicznym celem rozwoju przedsiębiorstwa.
 • zoptymalizowana technologia wytwarzania terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych stosowanych w terapii chłoniaków
 • opracowanie (nabycie usługi) koncepcji dynamizacji importu dla firmy MOL Sp. z o.o.
 • opracowanie metodyki wytwarzania produktu leczniczego zawierającego steryd wziewny w innowacyjnym technicznie inhalatorze proszkowym.
 • sporządzenie i uruchomienie procedury produkcji papieru na bazie makulatury.
 • sporządzenie i uruchomienie kompleksowych testów do diagnostyki predyspozycji genetycznych wybranych chorób nowotworowych w oparciu o technologię mikromacierzy DNA.
 • sporządzenie i skok technologiczny programu lojalnościowego nowej generacji: Prokliencki.eu.
 • sporządzenie koncepcji nowoczesnej procedury recyklingu betonu dla produkcji nowo-sparametryzowanego wyrobu.
 • sporządzenie prototypu maszyny wielofunkcyjnej elementem budowania przewagi konkurencyjnej spółki TECHMATIK
 • koncepcja B2B - modyfikacja procesów biznesowych pomiedzy Moto-Hurt S.A. a partnerami
 • platforma USŁUG elektronicznyCH DLA RYNKU MIESZKANIOWEGO W POLSCE M.INFO
 • unowocześnienie przedsiębiorstwa ATS S.A. poprzez opracowanie Centrum Serwisowego.
 • system B2B dla firm tworzacych środowisko kancelaryjnego obiegu dokumentów.
 • model testowego wstrzykiwania błędów do oprogramowania dla telefonów komórkowych
 • utworzenie modelu wymiany informacji do zarządzania barwą
 • wdrożenie modernizacyjnego procesu narzędziowej realizacji usług księgowych przez AUDIT and TAX Group Sp. z o.o.
 • implementacja nowoczesnego scentralizowanego programu informatycznego umożliwiającego świadczenie usług cyfrowych B2B.
 • wdrożenie systemu mającego na celu optymalizację wymiany handlowej pomiędzy Orzeł SA i podmiotami współpracującymi.
 • wdrożenie działań importowy firmy Dako Art wskazanych w Planie ekspansji eksportu
 • zbudowanie nowoczesnego oprogramowania do zarządzania urządzeniami mobilnymi
 • wypracowanie cyfrowego systemu ewidencji i planowania działań z funkcjonalnością giełdy elektronicznej usług
 • stworzenie mobilnego serwisu edukacyjnego służącego do wspomagania nauki pamięciowej
 • stworzenie elektronicznego serwisu monitorowania należności

  04.03.2016. 00:06