Home · Blog · Baza wiedzy - symulacje strategiczneBaza wiedzy - symulacje strategiczne

Gry symulacyjne w naszym projekcie dla technologów będą sformułowane na następującym materiale wiedzowym.

Bardzo prosimy klientów naszych wykładów i gier biznesowych dla kierowników produkcji o przejrzenie opublikowanych na tej stronie źródeł jako aneks do programu Interpersonalne Symulacje .

Elektrotechnika samochodowa. /prot. nr 37-zamiany/ 206s 23cm

Planowanie zaopatrzenia materiałowego

Projektowanie systemów logicznych maszyn cyfrowych

Gry symulacyjne – podstawy praktyczne

Układy wielowymiarowe automatyki

Spawanie gazowe w pyt.i odp.

Maszynoznawstwo

Algebra dla klasy II L.O

Elektryczne urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego

Operatorzy -zarys psychofizjologii pracy

Prognozowanie w technice

Organizacja od dołu i od góry

Organizacja pracy zaopatrzeniowca-branżysty Wyd. II uzup.

Urządzenia odpylające /prot.nr 49/

Poradnik inżyniera – spawalnictwo t. 1

Przyrządy uchwyty i sterowanie przenmatyczne.

Technika oświetlenia.

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne.Przepisy i objaśnienia

Fundamenty chemii ogólnej i nieorganicznej

Socjologia wychowania w zarysie

Procesy falowe ,optyka ,fizyka atomowa ijądrowa t.3

Kulisy kroju i szycia Odzież dla dzieci

Pułapka energetyczna gospodarki Polskiej

Polityka ochrony pracy w przedsiębiorstwie

Wizyjne przetworniki optoelektrolityczne Telewizja

Microsoff Dos 5.0.Poradnik uzytkownika

Słabe miejsca w budynkach tom III

Pełzanie elementów turbin cieplnych

Metody bilansowe w rachunkowości, a systemy informacyjne w gospodarce narodowej

Arkusz kalkulacyjny. Plan Perfect 5.1. 76str.,20cm.

Uszkodzenia i naprawa silników elektrycznych. Wyd.I. 279str.,20cm.

W sieci Unix Sieci lokalne i rozległe 212 str., 24 cm

Studia pedagogiczne Strategie kształcenia dorosłych 192 str., 24 cm

Ekologiczne kierunki w medycynie naturalnej 185 str., 20 cm

Porażenie i oparzenia prądem i łukiem elektrycznym Etiologia i pomoc przedlekarska 155 str.20 cm

Kodeks postępowania cywilnego St.pr.27.04.94 Wyd.I 462 str.,18 cm

Akumulator w moim samochodzie Wyd.III 77 str., 20 cm

Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne

Historia Polski 1914-1993 Wyd 3 rozszerzone 454s,24cm

Systemy mikroprocesorowe w automatyce napędu elektrycznego

Wymiana ciepła Wyd.III 440 str., 24 cm

Kodeks handlowy - komentarz,wybrane aktyprawne Wyd.VII 542 str., 20 cm

Metodologia ekonomii

Tektonika 743 str,24 cm

Poradnik elektryka i automatyka 258 str,30 cm

Naprawa i rozbudowa komputera dla opornych Wyd.II 311 str,24 cm

Venture capital - Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw 233 str, 24 cm

Kompendium teorii o gospodarce 366 str, 20 cm

Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy 408 str, 20 cm

Metrologia wielkości geometrycznych 470 str, 24 cm

Analiza matematyczna

Aspekty kombinatoryki 289 str, 24 cm

Części maszyn Wyd.V 418 str, 24 cm

Statystyka od podstaw 549 str, 24 cm

Turbo Pascal - programowanie 413 str, 24 cm

Polska droga do rynku 338s 20cm

Net Ware 5 Novell 308s 24cm

Matematyka - matura zbiór zadań cz.I 333 str, 20 cm

Postępowanie cywilne. Kompendium wyd.4 338s 23cm

Komputerowe abecadło 2000 - 2001 287 str, 24 cm

WWW - Zaawansowane tworzenie stron świczenia praktyczne 166 str. 24 cm

Projektowanie opisów

16.12.2014. 16:21