Home · Blog · Środki Unijne na treningi zamknięteŚrodki Unijne na treningi zamknięte

Pracownicy ze współpracujących z nami stale podmiotów zgłosili wnioski o dotacje i wspólnie z naszymi trenerami przekazali niezbędne formularze aplikacyjne do stosownych agencji zarządzających dotacjami. Ogłaszamy że w ramach pogramu unijnego „Śląski Fundusz Regionalny” na cztery Szkolenia Techniki Sprzedaży dotację dostały następujące przedsięwzięcia:
 • Warsztaty Szkoleniowe dla Programistów w firmie Zakłady Transportowe Kielce
 • Cykl Szkoleniowy z rozwoju efektywności odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • "NIE-wykluczeniu cyfrowemu w powiecie włodawskim"
 • "Zielona Góra miastem równego dostępu do Internetu"
 • nowoczesna procedura produkcji zeolitów z popiołów lotnych
 • innowacyjny portal obsługi telepracy kojarzący usługodawców z usługobiorcami oraz umożliwiający organizację, zarządzenie i monitoring wykonywanej telepracy
 • opracowanie metodyki produkcji lekkich i wytrzymałych ram wózków inwalidzkich GTM
 • sporządzenie i implementacja procedury produkcji stopu ciężkiego – kompozytu wolframowego.
 • sporządzenie i wdrożenie przyszlościowej koncepcji specjalistycznych salonów sprzedaży drzwi i podłóg
 • sporządzenie i wdrożenie produkcji folii opakowaniowych z pamięcią kształtu o sterowanej oksybiodegradowalności
 • opracowanie innowacyjnej receptury i implementacja do produkcji preparatu stosowanego w leczeniu zespołów depresyjnych
 • opracowanie symulatora programowo-sprzętowego do weryfikacji projektów komponentów wirtualnych IP w układach FPGA. PKWiU 72.21.11
 • struktura B2B integrująca procesy handlowe oraz automatyzująca zarządzanie projektami
 • platforma internetowa Galeria Handlowa
 • rozbudowa i przekształcenie bibliograficznej bazy rejestrów AGRO w bazę bibliograficzno-abstraktową z wykorzystaniem osystemowania YADDA
 • wzmocnienie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec
 • program współpracy w zakresie wymiany dokumentów oraz zdalnego dostępu do zasobów
 • opracowanie LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO TERMOELEMENTY METODĄ PUNKTÓW STAŁYCH PRZY UŻYCIU nowoczesnego systemU KOMPUTEROWEGO
 • implementacja nowoczesnego projektu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarządzania informacją handlową w firmie PECET
 • uruchomienie koncepcji rozwoju importu w spółce Laserstar Sp. z o.o sp. k.
 • uruchomienie planu intensyfikacji eksportu w SGPO NASZ SAD w Wólce Turowskiej.
 • uruchomienie elektronicznego biznesu typu B2B w NMG Sp. z o. o. i u jej partnerów
 • stworzenie nowoczesnego oprojektowania do zarządzania urządzeniami mobilnymi
 • wypracowanie elektronicznego portalu do produkcji, wymiany i prezentacji faktur zdigitalizowanych
 • stworzenie cyfrowego serwisu (portalu) społecznościowego dla osób zainteresowanych budową, wykończeniem lub dekoracją domu lub mieszkania.
 • stworzenie zdalnego serwisu udostępniającego aplikację do wizualnego zarządzania zespołem

  17.05.2016. 22:12