Home · Blog · Środki Unijne na treningi z zarządzaniaŚrodki Unijne na treningi z zarządzania

Informujemy że w ramach funduszu europejskiego „Lubuski Fundusz Infrastrukturalny” na Szkolenia Dla Kierowników dotację nabywają poniższe przedsięwzięcia:
 • Cykl Szkoleniowy dla Menedżerów w przedsiębiorstwie Windykpol
 • Cykl Szkoleniowy z kształtowania kultury organizacyjnej impulsem innowacji.
 • "Nowa generacja urządzenia do kontroli baterii VRLA telekomunikacyjnych projektów zasilających."
 • "Paszport do importu" szansą na ekspansję zagraniczną firmy wydawniczo-designerskiej
 • innowacyjny proces Obsługi Biznesu (ISOB)
 • opracowanie zintegrowanego systemu Zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego eRATUSZ
 • sporządzenie i uruchomienie innowacyjnych, ekologicznych urządzeń oświetlenia awaryjnego
 • sporządzenie i wdrożenie procedury wytwarzania nowych nowoczesnych leków generycznych.
 • opracowanie i wdrożenie wzoru użytkowego wielofunkcyjnego zestawu do utrzymywania czystości
 • sporządzenie koncepcji materiałowej i konstrukcyjnej nowoczesnego systemu konstrukcji stalowych – ADAMANTIS
 • sporządzenie oraz uruchomienie osystemowania XPLUS Contract Management przez XPLUS S.A.
 • sporządzenie, implementacja i uruchomienie aplikacji UniB2B przeznaczonej do automatyzacji wymiany informacji biznesowych z współpracującymi partnerami UNICRARD S.A.
 • platforma USŁUG elektronicznyCH DLA RYNKU MIESZKANIOWEGO W POLSCE M.INFO
 • rozbudowa Centrum Finansowo-Księgowego Shell
 • system monitoringu pojazdów firm transportowych Net Line
 • model zarządzania relacjami z klientem
 • wdrożenie miejsc pracy w centrum usług wspólnych IBM we Wrocławiu
 • utworzenie wewnątrzzakładowego laboratorium optoelektronicznego
 • implementacja koncepcji intensyfikacji eksportu Aromes Group
 • implementacja systemu B2B do zarządzania produkcją i obrotem towarów
 • wdrożenie systemu zarządzania projektami inwestycyjnymi i pracami serwisowymi
 • wdrożenie infrastruktury informatycznej umożliwiającej prowadzenie procesów biznesowych w formie narzędziowej wymiany zasobów finansowo-księgowych drogą elektroniczną pomiędzy podmiotami współpracującymi.
 • zbudowanie zdalnego portalu automatycznych rezerwacji wycieczek turystycznych
 • stworzenie elektronicznego serwisu do automatycznego świadczenia e-kursów z zakresu informatyki dla dzieci i młodzieży RoboCAMP.pl
 • stworzenie mobilnego serwisu gastronomicznego będącego integratorem ofert punktów gastronomicznych z funkcjonalnością zamawiania posiłków przez Internet.

  24.12.2015. 09:09