Home · Blog · Środki Unijne na szkolenia menedżerskieŚrodki Unijne na szkolenia menedżerskie

Uczestnicy z niektórych korporacji wnioskowali o subwencje i pod opieką naszych doradców dostarczyli adekwatne zgłoszenia do instytucji finansujących. Potwierdzamy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Warmińsko Mazurski Fundusz Pomocowy” na wyjazdowe Szkolenia Dla Reprezentantów Sprzedaży wsparcie uzskały następujące projekty:
 • Cykl Szkoleniowy dla Komórki Logistyki w przedsiębiorstwie Kaliski Zakład Utylizacyjny
 • Cykl Szkoleniowy z zarządzania firmą odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • "progres konkurencyjności JARS sp. z o.o. przez inwestycje w działalność badawczo - rozwojową"
 • "unowocześnienie Internetu w Gmnie Koszarawa szansą dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców"
 • nowoczesny proces AMS do zarządzania zasobami portów lotniczych efektem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Terkom
 • innowacyjny doustny lek regulujący poziom glukozy we krwi w oparciu o selektywne blokowanie aktywności białka kotransportera sodowo-glukozowego (SGLT2).
 • sporządzenie zaawansowanych algorytmów ekologicznego spalania węgla
 • opracowanie i uruchomienie systemu umożliwiającego identyfikację i lokalizację obiektów
 • sporządzenie I uruchomienie NOWEJ GAMY PRODUKTÓW DO POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH (33.20.45-30.19)
 • sporządzenie i implementacja produkcji map cyfrowych w oparciu o fuzję lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.
 • sporządzenie nowych materiałów i implementacja ich do produkcji uszczelnień karoseryjnych.
 • opracowanie oraz implementacja nowych i zmodyfikowanych wyrobów do systemu implantologicznego Osteoplant
 • koncepcja dentystyczna usługi elektroniczne szansą na nowe standardy w branży
 • opracowanie Rinf Sp. z o.o. do pozyskania inwestorów zewnętrznych poprzez profesjonalne doradztwo.
 • przygotowanie terenów inwestycyjnych związanych z innowacyjną gospodarką w Gminie Babice
 • rozszczerzenie oferty produktowej firmy FARMER sp. zo.o.
 • program ZARZĄDZANIA ZAMÓWIENIAMI, ZLECENIAMI PRODUKCJI I DOSTAWAMI JUST IN TIME, WSPOMAGA ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ
 • opracowanie Centrum Usług Wspólnych świadczącego modernizacyjne usługi wsparcia procesu audytowego
 • uruchomienie innowacyjnego procesu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarządzania informacją handlową w K&R Distributors
 • uruchomienie koncepcji rozwoju importu Aromes Group
 • uruchomienie programu redakcyjnego HUBERT mającego na celu automatyzację procesów biznesowych między partnerami
 • uruchomienie automatyzacji procesów biznesowych z partnerami handlowymi Splast sp.z.o.o. poprzez platformę B2B
 • zbudowanie modernizacyjnego portalu informacyjno-społecznościowego dla dzieci i ich rodziców w Krakowie.
 • zbudowanie inteligentnej wyszukiwarki nieruchomości komercyjnych oraz wirtualnego narzędzia do wyceny nieruchomości komercyjnych
 • stworzenie cyfrowego portalu o wydarzeniach kulturalnych, sportowych, politycznych, sportowych, muzycznych, społecznych, niszowych, komercyjnych, non-profit, świętach narodowych promujących regiony i Polskę
 • wypracowanie mobilnego serwisu łączącego wydawców z dziennikarzami i autorami piszącymi

  01.11.2015. 00:11