Home · Blog · Rekomendacje – firmy szkoleniowe z efektywności osobistej - Akademia Rozwoju BiznesuRekomendacje – firmy szkoleniowe z efektywności osobistej - Akademia Rozwoju Biznesu

Baza nagrodzonych wniosków w ramach subwencji Szwajcarskiego Grantu Badawczego: --1/G/MAŁOPOLSKIE-, wielopoziomowe usprawnienie innowacyjnej technologii produkcji etykiet w celu zaoferowania na rynku kompleksowego produktu, TOMEX TOMASZ WOŹNICZKO, Dla tego wniosku zaakceptowano subsydia na symulacje szkoleniowe. Dofinansowane w tym projekcie szkolenia handlowe najlepiej zrealizuje polecany trener. --B2/U/DOLNOŚLĄSKIE-, przystosowanie do potrzeb innowacyjnej techniki precyzyjnego diagnozowania i obrazowania w obrębie twarzoczaszki., INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ANNA BUBIŁEK-BOGACZ, Dla tego aplikacji przyznano subwencję na gry team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Jacek Santorski. Zalecane warsztaty sprzedażowe w fundacji Training Partners --4/P/ZACHODNIOPOMORSKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacyjnych usług przy użyciu najnowszego systemu band sposobem na poprawa konkurencyjności firmy, BT SPORT JANUSZ TOBIJAŃSKI, Dla tego projektu przyznano dofinansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Zbigniew Santorski. Zalecane w fundacji IBD Business School --0/M/PODKARPACKIE-, Rozwój zaplecza produkcyjnego oraz konstrukcyjno-projektowego celem wdrożenia i komercjalizacji innowacyjnych chwytaków próżniowych., "HDS SERWIS SP Z O.O.", Dla tego aplikacji zaakceptowano subwencję na symulacje team building. Rekomendowany trener biznesu: Zbigniew Herra. Zalecane szkolenia w agencji ODiTK --4/X/ŚLĄSKIE-, skoordynowane uruchomienie na rynek kompleksowego typu kominka wentylacyjnego WiroVent Plus kompatybilnego z odpowiednimi akcesoriami zapewniającymi w pełni wydajne przejście zestawu przez połać dachową, aż do kratki wentylacyjnej. Nowa konstrukcja kominka została wzbogacona o odpływ kondensatu, pozwalający na odprowadzenie nadmiaru skroplin na zewnątrz kominka., WIRPLAST - WIĘCEK SPÓŁKA JAWNA, Dla tego wniosku zatwierdzono subsydia na symulacje team building. Rekomendowany trener przywództwa: Wojciech Grzesiak. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w instytucie Mindlab --2/K/PODLASKIE-, skuteczne zaimplementowanie i komercjalizacja innowacyjnej linii do diagnozowania bezpieczeństwa pojazdów CERTUS w kraju i za granicą, W.S.O.P. SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego aplikacji przyznano dofinansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Andrzej Kudła. Zalecane warsztaty sprzedażowe w agencji Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego --H1/C/OPOLSKIE-, unowocześnienie wyników własnych badań w zakresie innowacyjnej produkcji naturalnie bezglutenowych ciastek kruchych i paluszków z dodatkiem sorgo, quinoa oraz amarantusa opartych o innowacyjny wielofazowy proces technologiczny., EUROPEJSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI NISKOBIAŁKOWEJ I BEZGLUTENOWEJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego zgłoszenia przyznano finansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Jacek Batko. Zalecane szkolenia w agencji Akademia przygoda --HB2/A/PODLASKIE-, Zakup lasera ekscymerowego do wydajnej i pewnej korekcji wzroku to nowoczesne i innowacyjne rozwiązanie w ofercie firmy Active Life Pharma Sp z o.o, ACTIVE LIFE PHARMA SA, Dla tego projektu ogłoszono środki na gry strategiczne. Rekomendowany trener zarządzania: Piotr Nęcki. Zalecane treningi menedżerskie w instytucie Brainstorm

11.11.2016. 09:47