Home · Blog · Raporty dodatkowe - gry decyzyjneRaporty dodatkowe - gry decyzyjne

Gry menedżerskie w naszym projekcie dla technologów będą sformułowane na przedstawionym tutaj materiale uzupełniającym.
Gorąco prosimy absolwentów realizowanych u nas warsztatów i gier decyzyjnych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przeglądnięcie przedstawionych tu książek po kursie Gry Menedżerskie.
Chcemy zauważyć jednocześnie, że umieszczona w tym miejscu lista zawiera materiały wychodzące poza wąską wiedzę o symulacjach i służy do inspiracji odnośnie fabuły projektowanych przez Naszych Słuchaczy symulacji.
 • Budowanie Zachowań Menedżerskich w Konkurencyjnej Organizacji, Tymon Nowakowski
 • Szkolenia Projektowe, Joanna Elwik
 • Mała Encyklopedia Rachunkowości
 • Aparatura kontrolno pomiarowa w przemyśle chemicznym
 • Projektowanie sieci wodociągowych.
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Technologia aparatów elektrycznych
 • Struktury danych.
 • Eksploatacja urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • Pierwsza Pomoc
 • Praktyka potoków ruchu kolejowego
 • Symbole graficzne w elektrotechnice elektronice i automatyce
 • Nagrzewanie indukcyjne i pojemnościowe - Leksykon
 • Budowa i obliczenie rdzeni transformatorów energetycznych
 • Elektryczność statyczna w pytaniach i odpowiedziach
 • Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945r. t.II O-Ź
 • Elektrotechnika
 • Analogowe układy scalone
 • Mokroprocesory w energoelektronice
 • Optoelektronika światłowodowa
 • Postępowanie i wzory pism w sprawach mieszkań spółdzielczych
 • Zbiór przepisów BHP w budownictwie t.IV
 • Poradnik zakładowego pracownika ochrony przeciwpożarowej
 • Rozpoznawanie minerałów.
 • Z tworzywami sztucznymi na ty
 • Handel Zagraniczny. Eksport Podmioty gospodarcze przepisy komentarze
 • Jak zachować nominalne zużycie paliwa
 • Lotus 1-2-3 wersja 2.0 PPP
 • Elementy rachunkowości zarządczej
 • Przyrządy półprzewodnikowe MOS
 • Sekrety Windows 3.1. Tom II
 • Badanie urządzeń energoelektryczne. Wyd. I. 324str.,23cm.
 • Pzegląd ekonomii. Wyd.I 372 str., 24 cm
 • Zarządzanie w małych dawkach 145 str., 20 cm
 • Obrabiarki do uzębień kół stożkowych 371 str.,24 cm
 • Podręcznik pierwszej pomocy Wyd.I 287 str., 20 cm
 • Metale śmierci 56 str,20 cm
 • Mikrosoft Projekt krok po kroku dla Windows + dyskietka 262 str., 24 cm
 • MS Windows 3.1 PL 191 str., 24 cm
 • Symulacje decyzyjne – fundamenty teoretyczne
 • Historia 4 Polska współczesna 1944-1989 Podręcznik do IV LO Wyd 1 365s 24cm
 • Leksykon religii od A do Ż 408 str., 29 cm
 • Norwegia Praktyczny Poradnik 228s 20cm
 • Operacje bankowe Rozliczenia i ewidencje 143s 20cm
 • Poradnik chemika analityka t I Dane fizykochemiczne Analiza chemiczna 243s 24cm
 • Historia Polski 1914-1994 Wyd IV 464 str,24 cm
 • Zarządzanie Praktyka Praktyka Wyd.III 721 str,24 cm
 • Windows 95 - wprowadzenie 147 str, 24 cm
 • Technologia maszyn /prot.nr 8-zamiay/
 • Geografia gospodarcza świata dla liceum ogólnokształcącego 223 str, 24 cm
 • Prawo rzeczowe
 • Almanach wiedzy powszechnej 1998r
 • Historia sztuki 1000-2000
 • Mądry inwestor - klasyczny bestseler na temat inwestowania z wprowadzeniem i dodatkiem Warrena E. Buffetta 359 str, 20 cm
 • Nauka technika i wynalazki 440 str, 30 cm
 • Fizyka dla szkół średnich 383 str, 24 cm
 • Język angielski repetytorium gramatyki wyd 19 299s 24cm
 • Spawanie, zgrzewanie i cięcie metali. Technologie
 • Prawo o publicznym obrocie papierami w tościowymy - komentarz 1145 str, 20 cm
 • Matematyka finansowa - Elementy teoretyczne, przykłady, zadania 358 str, 24 cm
 • Negocjacje 267s 23cm
 • Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy 176 str, 24 cm
 • Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków wyd.5 622s 24cm
 • Podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych 3 269s 24cm

  02.01.2017. 10:22