Home · Blog · Pomoc pieniężna na treningi zamkniętePomoc pieniężna na treningi zamknięte

Informujemy że w ramach pogramu dofinansowań „Łódzki Fundusz Strukturalny” na Pracownicze Warsztaty Dla Firm wsparcie dostały opisane poniżej przedsięwzięcia:
 • Cykl Szkoleniowy dla Asystentek w spółce Konwikpol
 • Szkolenie budowania biznesu potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • "Cyfrowe okno na świat - szerokopasmowy Internet dla mieszkańców Gminy Dubeninki"
 • import wysokoefektywnych urządzeń wymuszania przepływów i filtracji wody.
 • innowacyjny model B2B w spółce Car Pol Leasing Sp z o.o. środkiem do automatyzacji współpracy z partnerami
 • sporządzenie nowoczesnych algorytmów ekologicznego spalania węgla
 • sporządzenie i wdrożenie metodyki produkcji energii elektrycznej z ciepła gazów poprocesowych (24.10.Z
 • opracowanie i implementacja kompleksowych testów do diagnostyki predyspozycji genetycznych wybranych chorób nowotworowych w oparciu o technologię mikromacierzy DNA.
 • opracowanie i uruchomienie produkcji energooszczędnych autonomicznych napędów tramwajów i trolejbusów
 • sporządzenie i wdrozenie modelu kształtowania parametrów złacza laserowego z zastosowaniem dynamiki długosci ogniska wiazki Kody PKWiU: 72.19 i 25.6 według PKWiU 200
 • sporządzenie serwisu społecznościowo-biznesowego nowej generacji.
 • proces Fineus - e-kontroling finansowy dla MSP
 • unowocześnienie serwisu edukacyjno-językowego dla dzieci i młodzieży YUMMY.PL
 • model informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa
 • procedura wytwarzania ściernic ze spoiwem żywicznym ze zmniejszoną ilością substancji szkodliwych emitowanych do środowiska PKWiU 26.81.Z
 • wdrożenie laboratorium B+R w celu ekspansji potencjału badawczego firmy Biofluid
 • implementacja modernizacyjnego modelu B2B do elektronicznej wymiany zasobów i zarzadzania informacją w firmie Sky Share Sp. z o.o.
 • implementacja modernizacyjnego modelu informatycznego do narzędziowej wymiany informacji między Spółką ELWET a jej Partnerami.
 • wdrożenie planu ekspansji importu w przedsiębiorstwie MIROX
 • implementacja procesu zarządzania przedsiębiorstwem umożliwiającego dopasowanie go do projektów IT partnerów biznesowych.
 • wdrożenie energooszczędnej procedury wypału płytek ceramicznych PKWiU 23.31.10.0
 • wypracowanie inteligentnej wyszukiwarki nieruchomości komercyjnych oraz wirtualnego rozwiązania do wyceny nieruchomości komercyjnych
 • wypracowanie internetowego serwisu do technologicznego zarządzania systemami lojalnościowo - płatniczymi
 • stworzenie elektronicznego serwisu i automatycznego modelu komunikacji zbiorowej SISMS dla mieszkańców gmin.

  25.09.2015. 00:06