Home · Blog · Pomoc pieniężna na treningi dla firmPomoc pieniężna na treningi dla firm

Ogłaszamy że w ramach funduszu europejskiego „Małopolski Fundusz Pomocowy” na WarsztatyZ Organizacji Czasu Pracy grant nabywają poniższe projekty:
 • Szkolenie Specjalistów w spółce Wieńczycki Production
 • Szkolenia z budowania biznesu szansą dla rozwoju spółki.
 • "Ostatnia mila" - Internet szerokopasmowy dla mieszkańców centralnej i południowej Wielkopolski
 • eksport naszą szansą.
 • zoptymalizowana technologia produkcji paliwa II generacji w procesie depolimeryzacji odpadów
 • opracowanie innowacyjnych dwufazowych produktów kosmetycznych w oparciu o substance aktywne pochodzenia naturalnego
 • opracowanie technologii otrzymywania nowoczesnych materiałów półprzewodnikowych na bazie węglika krzemu
 • opracowanie i wdrożenie procedury produkcji wyposażenia ferm do hodowli zwierząt futerkowych z zachowanie ich dobrostanu.
 • sporządzenie i wdrożenie nowej linii wzorniczej w spółce DALPO
 • sporządzenie i produkcyjne uruchomienie specjalistycznego szkła dla upraw szklarniowych.
 • sporządzenie modernizacyjnej metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej
 • opracowanie studium wykonalności dla terenu Twierdzy Boyen w Giżycku
 • sporządzenie wzoru użytkowego wzmacnianej zaprawy do renowacji budynków zabytkowych
 • procesoskop “ zaawansowana wyszukiwarka planów domów
 • unowocześnienie Centrum Informatyki ALSTOM Power Sp. z o.o.
 • projekt do umawiania wizyt medycznych pracujący jako usługa zdalna.
 • opracowanie koncepcji intensyfikacji importu produktów cyfrowych - masowych gier internetowych MMO.
 • utworzenie Centrum Usług Wspólnych świadczącego innowacyjne usługi wsparcia procesu audytowego
 • opracowanie Wirtualnego Doradcy Usług Turystyczno - Rekreacyjnych
 • wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego do narzędziowej wymiany informacji między Spółką ELWET a jej Partnerami.
 • uruchomienie harmonogramu intensyfikacji importu w przedsiębiorstwie Advanced Business Services
 • wdrożenie systemowego systemu wymiany informacji między partnerami - Iglotech B2B platform
 • wypracowanie modernizacyjnego portalu internetowego świadczącego e-usługi związane z monitoringiem
 • stworzenie elektronicznego portalu do produkcji, wymiany i prezentacji faktur multimedialnych
 • zbudowanie cyfrowego serwisu Baza-Dziecka.pl
 • zbudowanie zdalnego serwisu usług audytu konsumenckiego dla sieci sklepów sprzedaży detalicznej.

  26.10.2016. 00:01