Home · BlogBaza wiedzy - symulacje strategiczne

Gry symulacyjne w naszym projekcie dla technologów będą sformułowane na następującym materiale wiedzowym.

Bardzo prosimy klientów naszych wykładów i gier biznesowych dla kierowników produkcji o przejrzenie opublikowanych na tej stronie źródeł jako aneks do programu Interpersonalne Symulacje .

Elektrotechnika samochodowa. /prot. nr 37-zamiany/ 206s 23cm

Planowanie zaopatrzenia materiałowego

Projektowanie systemów logicznych maszyn cyfrowych

Gry symulacyjne – podstawy praktyczne

Układy wielowymiarowe automatyki

Spawanie gazowe w pyt.i odp.

Maszynoznawstwo

Algebra dla klasy II L.O

Elektryczne urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego

Operatorzy -zarys psychofizjologii pracy

Prognozowanie w technice

Organizacja od dołu i od góry

Organizacja pracy zaopatrzeniowca-branżysty Wyd. II uzup.

Urządzenia odpylające /prot.nr 49/

Poradnik inżyniera – spawalnictwo t. 1

Przyrządy uchwyty i sterowanie przenmatyczne.

Technika oświetlenia.

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne.Przepisy i objaśnienia

Fundamenty chemii ogólnej i nieorganicznej

Socjologia wychowania w zarysie

Procesy falowe ,optyka ,fizyka atomowa ijądrowa t.3

Kulisy kroju i szycia Odzież dla dzieci

Pułapka energetyczna gospodarki Polskiej

Polityka ochrony pracy w przedsiębiorstwie

Wizyjne przetworniki optoelektrolityczne Telewizja

Microsoff Dos 5.0.Poradnik uzytkownika

Słabe miejsca w budynkach tom III

Pełzanie elementów turbin cieplnych

Metody bilansowe w rachunkowości, a systemy informacyjne w gospodarce narodowej

Arkusz kalkulacyjny. Plan Perfect 5.1. 76str.,20cm.

Uszkodzenia i naprawa silników elektrycznych. Wyd.I. 279str.,20cm.

W sieci Unix Sieci lokalne i rozległe 212 str., 24 cm

Studia pedagogiczne Strategie kształcenia dorosłych 192 str., 24 cm

Ekologiczne kierunki w medycynie naturalnej 185 str., 20 cm

Porażenie i oparzenia prądem i łukiem elektrycznym Etiologia i pomoc przedlekarska 155 str.20 cm

Kodeks postępowania cywilnego St.pr.27.04.94 Wyd.I 462 str.,18 cm

Akumulator w moim samochodzie Wyd.III 77 str., 20 cm

Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne

Historia Polski 1914-1993 Wyd 3 rozszerzone 454s,24cm

Systemy mikroprocesorowe w automatyce napędu elektrycznego

Wymiana ciepła Wyd.III 440 str., 24 cm

Kodeks handlowy - komentarz,wybrane aktyprawne Wyd.VII 542 str., 20 cm

Metodologia ekonomii

Tektonika 743 str,24 cm

Poradnik elektryka i automatyka 258 str,30 cm

Naprawa i rozbudowa komputera dla opornych Wyd.II 311 str,24 cm

Venture capital - Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw 233 str, 24 cm

Kompendium teorii o gospodarce 366 str, 20 cm

Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy 408 str, 20 cm

Metrologia wielkości geometrycznych 470 str, 24 cm

Analiza matematyczna

Aspekty kombinatoryki 289 str, 24 cm

Części maszyn Wyd.V 418 str, 24 cm

Statystyka od podstaw 549 str, 24 cm

Turbo Pascal - programowanie 413 str, 24 cm

Polska droga do rynku 338s 20cm

Net Ware 5 Novell 308s 24cm

Matematyka - matura zbiór zadań cz.I 333 str, 20 cm

Postępowanie cywilne. Kompendium wyd.4 338s 23cm

Komputerowe abecadło 2000 - 2001 287 str, 24 cm

WWW - Zaawansowane tworzenie stron świczenia praktyczne 166 str. 24 cm

Projektowanie opisów

16.12.2014. 16:21

Teksty źródłowe - gry decyzyjne

Gorąco prosimy klientów prowadzonych przez naszą organizację szkoleń i symulacji decyzyjnych w programie rozwoju kompetencji technicznych o opanowanie najważniejszych treści z opublikowanych na tej stronie lektur przed wykładem Gry Strategiczne.

Przewodnik inż.elektryka t.4

Teoria regulacji.Podstawy,analiza,projekt

Regulacja automatyczna w inż. chemicz.
Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
Rachunek wariacyjny część I
Elektryczne przyrządy pomiarowe
Instrukcja o znakach i sygnałach na drodze
Technologia /kierunek mechaniczny/
Sterowanie eksploatacją urządzeń
Laboratorium napędu elektrycznego
Polimery czynne w inżynierii ochrony środowiska
Planowanie społeczne w przedsiębiorstwie
Konstrukcje żelbetonowe część 2
Przemysł siarkowy w Polsce.
Poradnik inżyniera -spawalnictwo t. 2
Przetwórstwo tworzyw sztucznych.
Say it with us Kurs języka angielskiego dla zaawansowanych
Spawalnictwo.Leksykon inżyniera . /protokół nr 7 - zamiany/
Instalowanie i wyposażenie radiostacji amatorskich.
Zabezpieczenia antykorozyjne w budow.przemysł.Przewodnik proj.
Fizyka ciała stałego
Dzwięk i technika Hi-F
Organizacja ruchu kolejowego
Domowy stolarz. Biblioteka Młodego Technika
Psychologia uczenia się t.II
Mikrokomputery ASEMBLER 8086/88
Derive.Pomocnik matematyczny wersja 2.0
Marketing.Droga do sukcesu
Ilustrowany Poradnik.Rośliny domowe
Programowanie baz danych w systemie Clarion. 274str.,23cm.
Automatyczne testowanie w mikroelektronice.Wyd.I 432str.,23cm.
Fizyka sportu 334 str., 24 cm
Anatomia człowieka
Telewizja - Leksykon Wyd.XV niemieckie 560 str., 24 cm
Historia ustroju i prawa polskiego 655 str., 25 cm
MS-DOS 6.2 bez tajemnic 303 str., 24 cm
Przesłanki racjonalnego zarządzania Między wiedzą a działaniem 312 str., 20 cm
Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
Designer 4.0 w.polska i angielska 327 str., 23 cm
Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach część ogólna 269 str., 21 cm
Oczyszczanie przemysłowych gazów odlotowych Inżynieria chemiczna Wyd.II 485 str., 24 cm
Kredyty dla przedsiębiorczych 159s 20cm
Pierwsze kroki z Excel 5PL do Windows 135s 24cm
Excel 5 PL dla Windows pierwsze kroki 308 str,24 cm
Dyskusje konstytucyjne Zawiera wstępny projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 216 str,20 cm
Auto CAD LT dla Windows Wersja polska i angielska
Zbiór zadań testowych z matematyki dla uczniów szkół średnich i kandydatów na wyższe uczelnie cz.1 zadania testowe z pełnym rozwiązaniem
Aparaty elektryczne w pytaniach i odpowiedziach 291 str, 20 cm
Jakościowa i ilościowa analiza chemiczna 272 str, 24 cm
Wielka księga ogrodów 285 str, 30 cm
Encyklopedia biznesu t1 wyd1
Prawo amerykańskie Wyd.III 292 str, 24 cm
Elementy teorii obwodów T.2 Wyd.III 410 str, 24 cm
Kredyty,pożyczki i gwarancje bankowe wyd 1 627s 20cm
Algorytmy i struktury danych 290 str, 24 cm
Słownik komputerów i internetu 20 cm
Podręczny słownik medyczny angielsko-polski polsko-angielski 1083s 20cm
BHP w praktyce 787s 23cm
Słownik ochrony środowiska i ochrony pr zyrody polsko-angielski 679 str, 21 cm
Aspekty kombinatoryki 289 str, 24 cm
Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji 265 str, 24 cm
Analiza matematyczna w zadaniach cz.1 510s 24cm

02.12.2014. 14:17

Jesienny Raport o Rynku Szkoleń


Polscy specjaliści ds. kadr najchętniej kupują szkolenia związane z wiedzą ekspercką, w drugim priorytecie w związane z ich sektorem gospodarki, a w trzeciej –menedżerskie oraz ogólnorozwojowe. Głównie zamawiają te programy z House of Skills. Powyższe dane przedstawia Ranking treningi biznesowe.
W badaniu, przeprowadzonym we wrześniu przez Klub Menedżerów HR, wzięły udział 832 osoby – pracownicy i szefowie działów HR. Tylko co trzeci ankietowany uznał, że łatwo na rynku o „gwiazdę”: trenera, który łączy umiejętności szkoleniowca z praktyką zdobytą na menedżerskim stanowisku. Co ciekawsze, dwóch na trzech HRówców niżej ceni jakość szkoleń finansowanych z dotacji unijnych, niż tych klasycznie komercyjnych.
Ponizej zacytujemy jedynie wybrane wyrywkowe elementy ankiety:
 • Uważam, że : Jest wielu trenerów, którzy łączą bogatą praktykę biznesową z dobrym warsztatem dydaktycznym – 32% HRowcy ufają swojej ocenie. Blisko osmiu na dziesięciu przyzakupie szkolenia kieruje się metodami szkoleniowymi. Dla zamawiających najważniejsze jest niska i umiarkowana cena.
 • Przy wyborze mojej firmy kieruję się w dużym stopniu: Wrażeniami i oceną po spotkaniu – prezentacji oferty przez firmę szkoleniową – pozytywnie odpowiedziało 94% badanych
 • Tylko co piąta firma zamawia kursy informatyczne i komputerowe, oraz wyjazdy integracyjne. W mojej firmie mocno inwestujemy w szkolenia: Integracyjno – motywacyjne – 26%
 • Dwie trzecie firm wyżej ceni szkolenia zamknięte.
 • Badanych poproszono o wskazanie po jednej - najlepszej w ich opinii – firm szkoleniowych z 10 najważniejszych kategoriach tematycznych. Dodatkowo, ankietowani oceniali wskazane przez siebie firmy – przyznając im punkty. W efekcie powstał ranking pięciu najlepszych firm z każdej tematyki
 • Ankietę wypełniły 832 osoby. 78% reprezentowało przedsiębiorstwa, 14% instytucje publiczne, 8% organizacje non profit i inne.
 • W rankingu uwzględniono firmy, które w danej kategorii wskazało min. 5 osób – chodziło o wyłonienie firm, które jako „najlepsze” wskazało co najmniej kilka osób, niezależnie od siebie.

  06.11.2014. 08:17

  Ranking Szkolenia HR

  Znaczenie na rynku każdego biznesu to nie tylko majątek trwały, marka i referencje albo kapitał, ale również pracownicy. Niejednokrotnie to od nich zależy znaczenie firmy na rynku, bez względu na sektor działania. Nic dziwnego, że rodzime przedsiębiorstwa regularnie dbają o kompetencje swoich pracowników. Od kilku lat można zaobserwować na rynku szkoleń wyraźną prosperitę. Nie ograniczył tego nawet miniony problem na rynkach gospodarczych.

  Od początków wolnego rynku w Polsce szczególną popularnością cieszą się programy rozwojowe – wnioskujemy z materiału Ranking Imprezy Team Building. Oczywiste jest, że kadra kierownicza o wysokich umiejętnościach to fundament interesu. Korporacje systematycznie proponują kursy z nadzorowania nad projektami, z rozwoju osobowości, motywacji albo z managementu.

  Szkolenia takie dzielą się na otwarte a także zamknięte. Te ostatnie organizowane są na polecenie określonych korporacji. Biorą w nich udział wyłącznie pracownicy tych spółek. Kursy otwarte, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych konkretną tematyką. Niestety, osoby korzystające z szkoleń otwartych muszą zazwyczaj regulować płatność za nie z własnej kieszeni. Oczywistym jest, że lokata kapitału we własne umiejętności to dobrze wydane pieniądze.

  Przekazywaniem wiedzy na kursach biznesowych parają się najczęściej profesjonalni trenerzy. Większość z nich jest znawcą w wybranym zagadnieniu, np. w technikach kierowania ludźmi, w motywacji, sposobach skutecznej integracji zespołu itd. Wykładowcy powinni posiadać nie wyłącznie rozległą i wyczerpującą znajomość tematu, ale także stosowne wrodzone umiejętności. Ważne jest, aby posiadaną wiedzę w odpowiedni sposób aplikować uczestnikom szkolenia. Pożądana jest również wiedza z mowy ciała, umiejętność przygotowywania prezentacji i podtrzymywania więzi na płaszczyźnie nauczyciel uczeń.

  Metodyka szkoleń biznesowych jest często podobna. Wykorzystuje się transmisje multimedialne, omawianie przykładów z rzeczywistości, działania w grupach i testy. Bywa, że przewidziane są także specjalne spotkania pogłębiające wiedzę po odbyciu kursu. Im bogatszy temat, tym dłuższe zajęcia, zaprojektowane nawet na trzy dni.  Segment warsztatów dla menedżerów rośnie szybko i jest prawie pewne, że ta koniunktura nie nie ulegnie zmianie w niedalekiej przyszłości. Coraz częściej organizowane są ponadto eventy integracyjne połączone z kursami. Ich dużą zaletą jest nie tylko sposobność szkolenia, ale również scalenie zespołu pracowników.

  01.10.2014. 13:22

  << Pierwszy < Poprzednia [14 / 14] Następna > Ostatni >>