Home · BlogŚrodki Unijne na szkolenia menedżerskie

Uczestnicy z niektórych korporacji wnioskowali o subwencje i pod opieką naszych doradców dostarczyli adekwatne zgłoszenia do instytucji finansujących. Potwierdzamy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Warmińsko Mazurski Fundusz Pomocowy” na wyjazdowe Szkolenia Dla Reprezentantów Sprzedaży wsparcie uzskały następujące projekty:
 • Cykl Szkoleniowy dla Komórki Logistyki w przedsiębiorstwie Kaliski Zakład Utylizacyjny
 • Cykl Szkoleniowy z zarządzania firmą odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • "progres konkurencyjności JARS sp. z o.o. przez inwestycje w działalność badawczo - rozwojową"
 • "unowocześnienie Internetu w Gmnie Koszarawa szansą dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców"
 • nowoczesny proces AMS do zarządzania zasobami portów lotniczych efektem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Terkom
 • innowacyjny doustny lek regulujący poziom glukozy we krwi w oparciu o selektywne blokowanie aktywności białka kotransportera sodowo-glukozowego (SGLT2).
 • sporządzenie zaawansowanych algorytmów ekologicznego spalania węgla
 • opracowanie i uruchomienie systemu umożliwiającego identyfikację i lokalizację obiektów
 • sporządzenie I uruchomienie NOWEJ GAMY PRODUKTÓW DO POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH (33.20.45-30.19)
 • sporządzenie i implementacja produkcji map cyfrowych w oparciu o fuzję lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.
 • sporządzenie nowych materiałów i implementacja ich do produkcji uszczelnień karoseryjnych.
 • opracowanie oraz implementacja nowych i zmodyfikowanych wyrobów do systemu implantologicznego Osteoplant
 • koncepcja dentystyczna usługi elektroniczne szansą na nowe standardy w branży
 • opracowanie Rinf Sp. z o.o. do pozyskania inwestorów zewnętrznych poprzez profesjonalne doradztwo.
 • przygotowanie terenów inwestycyjnych związanych z innowacyjną gospodarką w Gminie Babice
 • rozszczerzenie oferty produktowej firmy FARMER sp. zo.o.
 • program ZARZĄDZANIA ZAMÓWIENIAMI, ZLECENIAMI PRODUKCJI I DOSTAWAMI JUST IN TIME, WSPOMAGA ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ
 • opracowanie Centrum Usług Wspólnych świadczącego modernizacyjne usługi wsparcia procesu audytowego
 • uruchomienie innowacyjnego procesu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarządzania informacją handlową w K&R Distributors
 • uruchomienie koncepcji rozwoju importu Aromes Group
 • uruchomienie programu redakcyjnego HUBERT mającego na celu automatyzację procesów biznesowych między partnerami
 • uruchomienie automatyzacji procesów biznesowych z partnerami handlowymi Splast sp.z.o.o. poprzez platformę B2B
 • zbudowanie modernizacyjnego portalu informacyjno-społecznościowego dla dzieci i ich rodziców w Krakowie.
 • zbudowanie inteligentnej wyszukiwarki nieruchomości komercyjnych oraz wirtualnego narzędzia do wyceny nieruchomości komercyjnych
 • stworzenie cyfrowego portalu o wydarzeniach kulturalnych, sportowych, politycznych, sportowych, muzycznych, społecznych, niszowych, komercyjnych, non-profit, świętach narodowych promujących regiony i Polskę
 • wypracowanie mobilnego serwisu łączącego wydawców z dziennikarzami i autorami piszącymi

  01.11.2015. 00:11

  Wyróżnieni uczestnicy - komplet nazwisk - upominki

  Czytaj dalej 27.10.2015. 00:14

  Pomoc pieniężna na treningi zamknięte

  Informujemy że w ramach pogramu dofinansowań „Łódzki Fundusz Strukturalny” na Pracownicze Warsztaty Dla Firm wsparcie dostały opisane poniżej przedsięwzięcia:
 • Cykl Szkoleniowy dla Asystentek w spółce Konwikpol
 • Szkolenie budowania biznesu potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • "Cyfrowe okno na świat - szerokopasmowy Internet dla mieszkańców Gminy Dubeninki"
 • import wysokoefektywnych urządzeń wymuszania przepływów i filtracji wody.
 • innowacyjny model B2B w spółce Car Pol Leasing Sp z o.o. środkiem do automatyzacji współpracy z partnerami
 • sporządzenie nowoczesnych algorytmów ekologicznego spalania węgla
 • sporządzenie i wdrożenie metodyki produkcji energii elektrycznej z ciepła gazów poprocesowych (24.10.Z
 • opracowanie i implementacja kompleksowych testów do diagnostyki predyspozycji genetycznych wybranych chorób nowotworowych w oparciu o technologię mikromacierzy DNA.
 • opracowanie i uruchomienie produkcji energooszczędnych autonomicznych napędów tramwajów i trolejbusów
 • sporządzenie i wdrozenie modelu kształtowania parametrów złacza laserowego z zastosowaniem dynamiki długosci ogniska wiazki Kody PKWiU: 72.19 i 25.6 według PKWiU 200
 • sporządzenie serwisu społecznościowo-biznesowego nowej generacji.
 • proces Fineus - e-kontroling finansowy dla MSP
 • unowocześnienie serwisu edukacyjno-językowego dla dzieci i młodzieży YUMMY.PL
 • model informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa
 • procedura wytwarzania ściernic ze spoiwem żywicznym ze zmniejszoną ilością substancji szkodliwych emitowanych do środowiska PKWiU 26.81.Z
 • wdrożenie laboratorium B+R w celu ekspansji potencjału badawczego firmy Biofluid
 • implementacja modernizacyjnego modelu B2B do elektronicznej wymiany zasobów i zarzadzania informacją w firmie Sky Share Sp. z o.o.
 • implementacja modernizacyjnego modelu informatycznego do narzędziowej wymiany informacji między Spółką ELWET a jej Partnerami.
 • wdrożenie planu ekspansji importu w przedsiębiorstwie MIROX
 • implementacja procesu zarządzania przedsiębiorstwem umożliwiającego dopasowanie go do projektów IT partnerów biznesowych.
 • wdrożenie energooszczędnej procedury wypału płytek ceramicznych PKWiU 23.31.10.0
 • wypracowanie inteligentnej wyszukiwarki nieruchomości komercyjnych oraz wirtualnego rozwiązania do wyceny nieruchomości komercyjnych
 • wypracowanie internetowego serwisu do technologicznego zarządzania systemami lojalnościowo - płatniczymi
 • stworzenie elektronicznego serwisu i automatycznego modelu komunikacji zbiorowej SISMS dla mieszkańców gmin.

  25.09.2015. 00:06

  Wyróżnieni klienci - komplet osób

  Czytaj dalej 21.09.2015. 00:12