Home · Blog · Lista dofinansowań na kursy zamknięteLista dofinansowań na kursy zamknięte

Informujemy że w ramach funduszu dotacyjnego „Łódzki Program Społeczny” na dwudniowe Szkolenia Z Zarządzania Finansowego środki dostały wymienione tutaj projekty:
 • Projekt Szkolenia Finansistów w firmie Kronberg
 • Cykl Szkoleniowy z budowania biznesu impulsem innowacji.
 • "ON" włącz zapotrzebowanie-zbudowanie mobilnego serwisu firmy Open Nexus Sp.z o.o. usprawnieniem procesu zaopatrzenia w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
 • nowoczesna metodyka produkcji osłon płytki naciągu pirotechnicznego pasa bezpieczeństwa z zastosowaniem płynnego silikonu bez primeru
 • nowoczesna linia produkcji wysokojakościowych druków umożliwiająca zastosowanie systemu identyfikacji niejawnej
 • innowacyjny lek wykorzystujący technologię siRNA stosowany w terapii chorób nowotworowych wykazujących ekspresję WNT2.
 • sporządzenie wdrożenia planu ekspansji eksportu dla Wytwórni Sprzętu Medycznego GALMED
 • opracowanie i implementacja procedury chemicznej segregacji i utylizacji odpadów komunalnych.
 • opracowanie i wdrożenie nowej linii wzorniczej przez Spółkę Rymatex
 • sporządzenie i wdrożenie ulepszonych produktów leczniczych o wysokiej dawce terapeutycznej.
 • opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej do energetycznego wykorzystania
 • sporządzenie prototypu maszyny wielofunkcyjnej elementem budowania przewagi konkurencyjnej spółki TECHMATIK
 • struktura Biznesu i Nauki umożliwiająca zautomatyzowane wyszukiwanie i kojarzenie ze sobą podmiotów biznesu i nauki.
 • system przygotowania koncepcji dynamizacji importu firmy Altanova.
 • unowocześnienie 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki - NewMAN
 • system integracji baz wiedzy biznesowej
 • technologia produkcji fotelików samochodowych metodą wtrysku
 • utworzenie mobilnego serwisu bezobsługowego zamawiania zdjęć i foto upominków.
 • wdrożenie wewnątrzzakładowego laboratorium optoelektronicznego
 • uruchomienie modernizacyjnego procesu elektronicznej wymiany rejestrów typu business to business.
 • implementacja programu elektronicznej wymiany zasobów pomiędzy firmą Electrum a kontrahentami.
 • uruchomienie procesu zarządzania kontraktami i integracja baz rejestrów
 • wypracowanie nowoczesnego portalu mobilnego świadczącego e-usługi związane z monitoringiem
 • stworzenie mobilnego portalu automatycznych rezerwacji wycieczek turystycznych
 • zbudowanie mobilnego portalu pracy z ofertami pracy z krajów niemieckojęzycznych
 • stworzenie mobilnego serwisu pomagającego ocenić gospodarstwo rolne pod względem minimalnych wymagań wzajemnej zgodności

  08.07.2016. 00:01