Home · Blog · Jesienny Raport o Rynku SzkoleńJesienny Raport o Rynku Szkoleń


Polscy specjaliści ds. kadr najchętniej kupują szkolenia związane z wiedzą ekspercką, w drugim priorytecie w związane z ich sektorem gospodarki, a w trzeciej –menedżerskie oraz ogólnorozwojowe. Głównie zamawiają te programy z House of Skills. Powyższe dane przedstawia Ranking treningi biznesowe.
W badaniu, przeprowadzonym we wrześniu przez Klub Menedżerów HR, wzięły udział 832 osoby – pracownicy i szefowie działów HR. Tylko co trzeci ankietowany uznał, że łatwo na rynku o „gwiazdę”: trenera, który łączy umiejętności szkoleniowca z praktyką zdobytą na menedżerskim stanowisku. Co ciekawsze, dwóch na trzech HRówców niżej ceni jakość szkoleń finansowanych z dotacji unijnych, niż tych klasycznie komercyjnych.
Ponizej zacytujemy jedynie wybrane wyrywkowe elementy ankiety:
  • Uważam, że : Jest wielu trenerów, którzy łączą bogatą praktykę biznesową z dobrym warsztatem dydaktycznym – 32% HRowcy ufają swojej ocenie. Blisko osmiu na dziesięciu przyzakupie szkolenia kieruje się metodami szkoleniowymi. Dla zamawiających najważniejsze jest niska i umiarkowana cena.
  • Przy wyborze mojej firmy kieruję się w dużym stopniu: Wrażeniami i oceną po spotkaniu – prezentacji oferty przez firmę szkoleniową – pozytywnie odpowiedziało 94% badanych
  • Tylko co piąta firma zamawia kursy informatyczne i komputerowe, oraz wyjazdy integracyjne. W mojej firmie mocno inwestujemy w szkolenia: Integracyjno – motywacyjne – 26%
  • Dwie trzecie firm wyżej ceni szkolenia zamknięte.
  • Badanych poproszono o wskazanie po jednej - najlepszej w ich opinii – firm szkoleniowych z 10 najważniejszych kategoriach tematycznych. Dodatkowo, ankietowani oceniali wskazane przez siebie firmy – przyznając im punkty. W efekcie powstał ranking pięciu najlepszych firm z każdej tematyki
  • Ankietę wypełniły 832 osoby. 78% reprezentowało przedsiębiorstwa, 14% instytucje publiczne, 8% organizacje non profit i inne.
  • W rankingu uwzględniono firmy, które w danej kategorii wskazało min. 5 osób – chodziło o wyłonienie firm, które jako „najlepsze” wskazało co najmniej kilka osób, niezależnie od siebie.

    06.11.2014. 08:17