Home · Blog · Baza subwencji na warsztaty menedżerskieBaza subwencji na warsztaty menedżerskie

Uczestnicy z wybranych organizacji aplikowali o granty i pod opieką naszych doradców przekazali wymagane dokumenty do instytucji finansujących. Potwierdzamy iż w ramach pogramu unijnego „Świętokrzyski Fundusz Społeczny” na wyjazdowe Zamknięte Treningi Z Asertywnej Komunikacji subwencję uzskały wymienione tutaj przedsięwzięcia:
 • Projekt Szkolenia Analityków Finansowych w spółce Irchowicz
 • Cykl Szkoleniowy z kształtowania kultury organizacyjnej odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • "wzrost konkurencyjności JARS sp. z o.o. przez inwestycje w działalność badawczo - rozwojową"
 • eksport - Szansą dynamizacji firmy Laboratorium Kosmetyczne " Anna" S.C.
 • innowacyjny system B2B w spółce Car Pol Leasing Sp z o.o. środkiem do automatyzacji współpracy z partnerami
 • innowacyjny portal systemów e-usług
 • sporządzenie procedury wykonania ortomozaiki ze zdjec lotniczych z samolotu
 • opracowanie i implementacja technologii produkcji wyrobów kompozytowych z odpadów poprodukcyjnych
 • sporządzenie i implementacja kompleksowych testów do diagnostyki predyspozycji genetycznych wybranych chorób nowotworowych w oparciu o technologię mikromacierzy DNA.
 • opracowanie i uruchomienie wzorów użytkowych oraz linii wzorniczej bielizny termoaktywnej
 • opracowanie nowych materiałów i wdrożenie ich do produkcji uszczelnień karoseryjnych.
 • opracowanie prototypu maszyny wielofunkcyjnej elementem budowania przewagi konkurencyjnej spółki TECHMATIK
 • platforma B2B - optymalizacja procesów biznesowych pomiedzy Moto-Hurt S.A. a partnerami
 • koncepcja internetowa Mergersnet.eu automatyzująca i usprawniająca procesy fuzji i przejęć oraz pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa
 • wypracowanie Wnioskodawcy do sprzedaży usług doradczych i finansowych za granicą.
 • pogłębienie istniejącego systemu informatycznego o funkcjonalność technologicznego składania zamówień (moduł B2B)
 • proces wsparcia kontroli sieci sprzedaży
 • utworzenie portalu zdalnego www.inwestycjewinnowacje.pl - platformy nowoczesnego biznesu.
 • opracowanie serwisu rezerweo.com - uruchomienie 2 nowych e-usług w obszarze rezerwacji dostępnych w Polsce usług.
 • wdrożenie harmonogramu intensyfikacji importu w firmie Nautiner Yachts sp. z o.o.
 • wdrożenie procesu automatycznej współpracy biznesowej
 • wdrożenie elektronicznej platformy typu B2B do obsługi serwisowej partnerów biznesowych
 • wypracowanie nowoczesnej, cyfrowej, zautomatyzowanej obsługi analiz i prognoz finansowych dla sektora MSP oraz mikroprzedsiębiorstw.
 • zbudowanie cyfrowego biura rachunkowego E-księgowy
 • zbudowanie cyfrowego serwisu do systemowego zamieszczania ogłoszeń
 • wypracowanie zdalnego serwisu umożliwiającego tworzenie kampanii rekrutacyjnych i zarządzanie procesem rekrutacji

  27.04.2016. 00:09